“Lotos Pharma Laimes rats” noteikumi

BALVU SPĒLES “LOTOS PHARMA LAIMES RATS” NOTEIKUMI

Noteikumos izmantotie termini

1. Balvu spēle – bezmaksas spēle mājaslapā www.lotos-pharma.com, kuras Dalībniekiem ir iespēja iegūt balvas.
2. Portāls – mājaslapa internetā www.lotos-pharma.com
3. Organizētājs – Balvu spēles „Lotos Pharma Laimes rats” organizētājs ir SIA Lotos Pharma, Reģ.nr.: 40103638962, adrese: Plieņciema iela 16, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija.
4. Dalībnieks – Dalībnieks ir katrs cilvēks, kas piedalās Balvu spēlē, izmantojot Balvu spēles portālu. Dalībnieks ir persona, kura, ievadot datus, piekrīt akcijas noteikumiem un piedalās laimes rata griešanas aktivitātē.

Balvas

 1. Iegriežot Laimes ratu, Dalībniekam ir iespēja saņemt šādas balvas:

2. Attiecībā uz atlaižu kuponiem un dāvanu kartēm pastāv šādi ierobežojumi:

 • atlaižu kuponu var izmantot tikai 1 reizi, lai iegādātos preces www.lotos-pharma.com mājas lapā; atlaižu kupona derīga termiņš ir līdz 01.09.2023.
 • produktu balvas tiek izsniegtas Plieņciema ielā 16, e-veikala telpās pirmajā stāvā darba dienās no 9:00 – 16:00, telefons uzziņām +371 24 246 799; produktu balvas var izņemt mēneša laikā no Laimes rata iegriešanas dienas;
 • atlaižu kuponus, dāvanu kartes, produkus nevar apmainīt pret naudu;
 • dāvanu kartes vērtība ir jāizlieto vienā pirkumā. Dāvanu kartes termiņš ir līdz 01.09.2023. Dāvanu karte ir paredzēta norēķiniem Lotos Pharma e-vaikalā www.lotos-pharma.com. Ar Dāvanu karti nevar norēķināties par citu dāvanu karti;
 • vienai e-pasta adresei var tikt piešķirta 1 balva katru dienu.

  Spēles Laimes rats norises laiks un vieta

  1. Balvu spēle norisināsies no 2023.gada 27. marta līdz 2023.gada 9.aprīlim  portālā www.lotos-pharma.com

  Dalība Balvu spēlē

  1. Apmeklētājs portālā www.lotos-pharma.com piesakās Balvu spēlei un kļūst par Dalībnieku atzīmējot savu elektroniskā pasta adresi un citu nepieciešamo informāciju.
  2. Pieteikšanās Balvu spēlē ir atļauta tikai, ja interneta pārlūkam ir aktivizēta pieeja sīkdatnei. Sīkdatne tiek izmantota drošības nolūkos, lai nepieļautu, Balvu spēles sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.  Ja radīsies aizdomas, ka viens un tas pats cilvēks ir piedalījies Balvu spēlē, izmantojot vairākas e-pasta adreses vai vienu un to pašu e-pasta adresi, vai arī ir izmantojis kodu, ļaunprātīgu programmatūru vai veicis citas kaitnieciskas un krāpnieciskas darbības, spēles organizētājam ir tiesības diskvalificēt šo cilvēku no Balvu spēles. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad spēlē piedalās vairāki cilvēki, kas izmanto vienu e-pasta adresi.

  Balvu spēles noteikumu pieejamība

  1. Internetā portālā www.lotos-pharma.com.

  Personas informācijas izmantošana

  1. Piedaloties šajā Balvu spēlē, dalībnieks ļauj organizētājam ievākt, uzkrāt, apstrādāt iegūto personas informāciju, saskaņā ar Personas datu aizsardzības likuma noteikumiem.
  2. Pēc savas piekrišanas, balvu spēles dalībnieks ļauj kompānijai Lotos Pharma apstrādāt iegūto personas informāciju Balvu spēles nolūkos, veikt statistiku, atlasi, aptauju, izveidot pakalpojumu pielietojumu, piedāvājuma  un segmentācijas pielāgošanu, tirgus izpēti, informācijas iegūšanu par piedāvājumu, novitātēm un piedāvājumiem, sūtot e-ziņas un citus reklāmas materiālus. Norādīto informāciju apstrādās kompānija Lotos Pharma, darot to personīgu vajadzību nolūkā līdz piekrišanas atsaukšanai vai līdz mērķa darbības laika beigām. Personīgās informācijas apstrādes laikā, katram indivīdam ir iespējas apskatīt un papildināt datu bāzē esošo informāciju.

  Dalības pārtraukšana

  1. Dalībnieks var pieprasīt reģistrācijas un dalības atcelšanu Balvu spēlē, nosūtot e-pastu uz veikals@lotos-pharma.com. Šajā gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no tālākas dalības Balvu spēlē.
  2. Ja dalībnieks vēlas būt izslēgts no paziņojumu e-pastu saņēmēju datu bāzes, dalībnieks var atteikt abonēšanu neatkarīgi, izmantojot saiti, kas ir iekļauta katrā e-pasta vēstulē, ko saņēmējam sūta SIA Lotos Pharma, izmantojot savā rīcībā esošu datu bāzi. Kompānija ņems vērā visus šāda rakstura lūgumus un nekavējoties izslēgs minēto e-pastu no savas datu bāzes.

Sūdzību risināšana

1. Visas sūdzības un prasības tiek risinātas un kārtotas ar balvu spēles organizētāju. Ja sūdzībai ir būtisks raksturs, Organizētāja pienākums ir atrisināt maksimāli īsā laika periodā un informēt par to Dalībniekus.
2. Organizators ir tiesīgs diskvalificēt no balvu spēles jebkuru dalībnieku, par kuru ir radušās aizdomas, ka tas ir rīkojies pretēji šo noteikumu noteikumiem.
3. Organizatora lēmums attiecībā uz iespējamo dalībnieku diskvalifikāciju ir galīgs un nemainīgs.

Citi noteikumi

1. Nosacījumi dalībai Balvu spēlē ir Dalībnieka piekrišana Balvu spēles noteikumiem. Sniedzot savu e-pasta adresi tīmekļa formā, dalībnieks pilnībā piekrīt Balvu spēles noteikumiem.
2. Organizētājs nenes atbildību par neprecīzi aizpildītiem pieteikumiem vai neprecīzu pieteikumā esošo informāciju.
3. Organizētājs nenes atbildību par Dalībnieka izslēgšanu no Balvu spēles, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Balvu spēles noteikumi vai dalībnieka sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai ar balvu ieguvēju nav izdevies sazināties no Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
4. Organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Balvu spēli un balvu izsniegšanu gadījumos, ja pārkāpti Balvu spēles noteikumi vai nepārvaramas varas apstākļu iespaidā. Šādā gadījumā Organizatora pienākums ir informēt dalībniekus par Balvu spēles pārtraukšanu www.lotos-pharma.com
5. Balvu spēles dalības noteikumu pasludināšanas datums: 2023. gada 16.marts.

SIA "Lotos Pharma"
Reģ.nr. 40103638962
Plieņciema iela 16, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija
avemed@lotos-pharma.com